Законодавчі, нормативно-правові документи

Перелік
актів законодавства, чинних відомчих нормативно-правових актів,
у галузі позашкільної освіти

Конституція України

Закони України

 Про позашкільну освіту (від 22.06.2000 № 1841-111 зі змінами і доповненнями)

 Про освіту (від 05.09.2017 № 2145- VIІІ)

 Про оздоровлення та відпочинок дітей (від 04.09.2008 № 375-VI)

 Про охорону праці (від 24 листопада 1992, згідно з Постановою Верховної Ради України від 14.10.1992 № 2695-XII, із змінами і доповненнями)

Конвенція

 Конвенція ООН про права дитини (ратифікована Постановою ВР № 789-ХІІ від 27.02.1991)

Укази Президента України

 Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання (від 12.06.2015 №334/2015)

 Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді (від 30.09.2010 №927/2010)

Постанови, Розпорядження Кабінету Міністрів України

 Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (від 06.05 2001 №433, зі змінами)

 Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад (від 27.08.2010 №769)

 Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету (від 17.08.2002 №1133 із змінами)

 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (від 27.08.2010 №796 зі змінами)

 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (від 14.06. 2000 р. N963, із змінами)

 Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугою років (від 0411.1993 р. №909, зі змінами)

 Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами (від 23.07.2010 №736/902/758)

 Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти (від 21.08.2019р. №779)

 Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах (від 20.08.2008 №993)

Накази Міністерства освіти і науки України:

 Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України (від 07.09.2000 №439)

 Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (від 12.07.2001 №510, зі змінами)

 Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (від 23.08.2012 №947)

 Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення (наказ від 12.07.2017 №1016)

 Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти (від 05.01.2021 №17)

 Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (від 11.08.2004 №651, зі змінами)

 Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (від 22.07.2008 №676)

 Про затвердження Положення «Про почесні звання «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив» (від 14.08.2002 №461)

 Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання (від 05.11.2009 №1010)

 Про затвердження переліку найбільших позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності системи міністерства освіти і науки України (від 14.08.2017 №1157)

 Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» (від 23.07.2010 № 736/902/758 – спільно з Міністерством економіки та Міністерством фінансів)

 Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів (від 31.10.2012 №1230)

 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (від 03.07.2017 №948) щодо змін в Типових штатних нормативах

 Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів (від 01.06.2013 №665)

 Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ (від 26.09.2005 №557)

 Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників (від 06.10.2010 № 930 (Із змінами – наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011, наказом МОН №1135 від 08.08.2013)

 Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи МОУ (від 20.12.1993 №455);

 Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України (від 13.07.2007 №605)

 Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (спільний наказ МОН та АПН України (від 25.02.2004 № 151/11)

 Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН від 16.06.2015 р. №641)

 Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (від 17.06.2008 №537)

 Про затвердження Типових переліків навчальних наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи освіти Міністерства освіти і науки України (від 08.01.2002 №5).

 Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (від 07.11.2000 №522)

 Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (від 09.09.2014 №1008)

 Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи (від 02.10.2014 №1124)

 Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (від 22.10.2014 №1195)

 Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль «Скарбниця народної духовності» (від 16.08.2016 № 977)

 Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» (від 21.09.2016 № 1129)

Листи Міністерства освіти і науки України

 Методичні рекомендації щодо формування негативного ставлення суспільства до будь-яких форм і проявів тероризму та екстремізму (від 11.08.2011 №1/9-609)

 Про збереження системи позашкільної освіти в умовах обмеженого фінансування (19.03.2014 № 1/9-151)

 Про навчальні програми з позашкільної освіти (від 19.08.2014 № 1/9-417)

 Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (від 05.06.2013 № 14.1/10-1685)

 Лист-роз’яснення «Щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» (№1/9-596 від 03.10.2018)

 Лист «Щодо застосування Порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» (від 07.07.2020р. № 119-363)

 Про організацію освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році (від 17.08.2021 № 1/9-414)

 Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок (від 16.07.2021 № 1/9-362)

 Щодо застосування Порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти (від 07.07.2020 № 1/9-363)

 Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р. (від 16.07.2021 № 1/9-363)

Листи Інституту інноваційних технологій та змісту освіти

 Згідно надходжень